نتایج آرشیو " مداحی "

دانلود مداحی روضه (می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی) 

دانلود مداحی روضه (می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب سوعا محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه (می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی – روضه)

دانلود مداحی روضه (می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی) سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی روضه ( گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است)

دانلود مداحی روضه ( گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب سوعا محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه ( گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است– روضه)

دانلود مداحی روضه ( گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است) سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شور ( امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین) 

دانلود مداحی شور ( امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه ( امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین – شور)

دانلود مداحی شور ( امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین) سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی واحد ( اگر که غم برای توست غم به درد می خورد) 

دانلود مداحی واحد ( اگر که غم برای توست غم به درد می خورد) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه ( اگر که غم برای توست غم به درد می خورد –واحد)

دانلود مداحی واحد ( اگر که غم برای توست غم به درد می خورد) سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی واحد (دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه) 

دانلود مداحی واحد (دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه (دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه –واحد)

دانلود مداحی واحد (دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه) سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی واحد (چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست) 

دانلود مداحی واحد (چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست) سید مجید بنی فاطمه

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۵ سید مجید بنی فاطمه (چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست – واحد)

دانلود مداحی واحد (چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست) سید مجید بنی فاطمه

»... 91011 203040...«